bro

bron
broar
broarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

bro är en/ett

bro har undergrupp

bro har del

Synonymer till bro

Fotograf: Wikipedia

Hur böjs ordet bro på svenska?

Obestämd singular: bro
Bestämd singular: bron
Obestämd plural: broar
Bestämd plural: broarna

Hur används ordet bro

 • "bygga/passera/reparera/riva/spränga/uppföra en bro tillfällig/ny/nybyggd bro"
 • "Kan kommissionen försäkra ortsbefolkningen att kulturminnesmärkena inte kommer att skadas, i synnerhet inte ovannämnda bro? eur-lex.europa.eu"
 • "Bilen har kört av vägen vid en bro och blivit hängande i diket på väg ner i ån."
 • "Giftet upptäcktes efter att Trafikverket byggt en bro över järnvägen där, men Trafikverket har i sin egen utredning kommit fram till att det inte beror på deras bygge."
 • "Krockade på bro"
 • "Nästa bro på tur är bron på E22 vid Ronneby."
 • "– De möttes på en ganska smal bro och en av dem fick sladd och de frontalkrockade i ganska låg hastighet, säger Simon Älge."
 • "Håller fest för ny bro"
 • "Bland annat har en bro för jordbrukstransporter tillkommit som ska skapa bättre förutsättningar för jordbruksmarken."
 • "Väster om Ramdala har det även tillkommit en bro för jordbrukstransporter över E22 vilket Trafikverket menar minskar vägens barriäreffekt och skapar bättre förutsättningar för jordbruksmarken."
 • "Giftet upptäcktes efter att Trafikverket byggt en bro över järnvägen i byn – och debatten om huruvida dioxinupptäckten berodde på bygget eller inte"
 • "Sedan hörde flera uppringare av sig och polisen åkte med en patrull till platsen, en bro vid Åryd, trafikplats 54, på E22:an."
 • "Bilen har kört av vägen vid en bro och blivit hängande i diket på väg ner i ån."
 • "Giftet upptäcktes efter att Trafikverket byggt en bro över järnvägen där, men Trafikverket har i sin egen utredning kommit fram till att det inte beror på deras bygge."
 • "Krockade på bro"
 • "Nästa bro på tur är bron på E22 vid Ronneby."
 • "– De möttes på en ganska smal bro och en av dem fick sladd och de frontalkrockade i ganska låg hastighet, säger Simon Älge."
 • "Håller fest för ny bro"
 • "Bland annat har en bro för jordbrukstransporter tillkommit som ska skapa bättre förutsättningar för jordbruksmarken."
 • "Väster om Ramdala har det även tillkommit en bro för jordbrukstransporter över E22 vilket Trafikverket menar minskar vägens barriäreffekt och skapar bättre förutsättningar för jordbruksmarken."
 • "Giftet upptäcktes efter att Trafikverket byggt en bro över järnvägen i byn – och debatten om huruvida dioxinupptäckten berodde på bygget eller inte"
 • "Sedan hörde flera uppringare av sig och polisen åkte med en patrull till platsen, en bro vid Åryd, trafikplats 54, på E22:an."
 • "Som en informell struktur understödd av kommissionen kommer detta laboratorium att fungera som en europeisk plattform för möten och utbyten och som en bro mellan utbildning och forskning. eur-lex.europa.eu"
 • "slå en bro"
 • "bränna en bro"
 • "en social bro"
 • "Detta brev skapar en bro mellan århundradena"
 • "bygga broar mellan"

Ordet bro har 3 betydelser

 • Inom byggnadskonst, trafik
 • Inom bildligt
 • Inom biologi
byggnadskonst, trafik
bildligt
biologi

Vad betyder bro inom byggnadskonst, trafik ?

En bro är ett byggnadsverk som leder en trafikled, till exempel väg, järnväg, kanal ("akvedukt") eller taxibana för flyg ("flygplansviadukt"), över ett hinder, såsom korsande väg, järnväg, vattendrag, dalgång eller ravin. de väg, järnväg, vattendrag, dalgång eller ravin. https://sv.wikipedia.org/wiki/Bro

Översättningar (inom byggnadskonst, trafik)

Engelska

bro är en/ett (inom byggnadskonst, trafik)

bro har undergrupp (inom byggnadskonst, trafik)

Övrig relation till bro (inom byggnadskonst, trafik)

bro har del (inom byggnadskonst, trafik)

Synonymer till bro (inom byggnadskonst, trafik)

Möjliga synonymer till bro (inom byggnadskonst, trafik)

Ordet bro inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Engelska

bro har undergrupp (inom bildligt)

Ordet bro inom biologi

Översättningar (inom biologi)

Engelska

Övrig relation till bro (inom biologi)

Möjliga synonymer till bro (inom biologi)

Diskussion om ordet bro

 • - 2011-01-12

  if i were a bro