broa

Verb

Vad betyder broa inom generell ?

''(om hinder, såsom kärr, sankmark et c.)'' lägga väg (över); göra körbar

Diskussion om ordet broa