brood

broods
Substantiv

Översättningar

Svenska
  • avkomma  [ zoologi ]
  • kull  [ zoologi, fåglar ]

Vad betyder brood inom zoologi ?

the young of an animal cared for at one time

Möjliga synonymer till brood

Diskussion om ordet brood

brood

brood
brooded
brooded
Verb

Översättningar

Hur används ordet brood

  • "The terrible vision brooded over her all day long"
  • "Birds brood"

Ordet brood har 3 betydelser

  • Inom textil
  • Inom bildligt
  • Inom mat
textil
bildligt
mat

Vad betyder brood inom textil ?

think moodily or anxiously about something

Översättningar (inom textil)

Möjliga synonymer till brood (inom textil)

Ordet brood inom bildligt

hang over, as of something threatening, dark, or menacing

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till brood (inom bildligt)

Möjliga synonymer till brood (inom bildligt)

Ordet brood inom mat

sit on (eggs)

Översättningar (inom mat)

Synonymer till brood (inom mat)

Möjliga synonymer till brood (inom mat)

Diskussion om ordet brood

brood

Adjektiv

Översättningar (inom mat)

Hur används ordet brood

  • "a brood hen"

Vad betyder brood inom generell ?

good at incubating eggs especially a fowl kept for that purpose

Diskussion om ordet brood