brucella

brucellan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Vad betyder brucella inom medicin ?

Fotograf: Wikipedia
Brucella är ett släkte aeroba, gram-negativa, stavformade bakterier. De är vanligast bland djur och varje djurart infekteras av en specialiserad Brucella-art. Till exempel så infekterar Brucella suis grisar. Människor kan också smittas eftersom brucellos är en zoonos. https://sv.wikipedia.org/wiki/Brucella

Diskussion om ordet brucella