brydsam

Adjektiv

Hur används ordet brydsam

  • "Den ekonomiska situationen i kommunen är brydsam för att inte säga svår."
  • "Trots en skattehöjning på 80 öre, som kommunen beslutade om i våras, har kommunen en mycket brydsam ekonomi."

Vad betyder brydsam inom generell ?

som vållar besvär eller huvudbry

Möjliga synonymer till brydsam

Relaterat till brydsam

obegriplighet

svårighet

ansträngning

hinder

olämplighet

Diskussion om ordet brydsam