brygga

[brʏga]
brygger
bryggde
bryggt
Verb

Översättningar

Hur uttalas ordet brygga?

[brʏga]

Hur böjs ordet brygga på svenska?

Presens: brygger
Preteritum: bryggde
Supinum: bryggt

Hur används ordet brygga

 • "– Var försiktig om du ska ut på en brygga för att exempelvis kolla din båt och förtöjningar."
 • "Det är inte alldeles självklart om det är en båt, en brygga eller en flotte."
 • "En brygga är det inte, säger Niklas Platow, till kanalen."
 • "M-politikern och krögaren Niklas Platows brygga intill Lisas sjökrog är ett svartbygge."
 • "Ingen befann sig dock ombord och båten låg förtöjd vid en brygga."
 • "Och han anser att tillbyggnaden är en flotte, inte en brygga."
 • "Skärgårdsbåten M / F Ungskär krockade i dag med en brygga och minst två passagerare skadades i samband med kollisionen."
 • "Karlskrona, som hämtat upp ett par klara underlägen på sistone, var åter i brygga."
 • "I brygga"
 • "Här finns en stor andel av alla båtar i Sverige, många privatpersoner har också sina båtar vid en egen privat brygga där de inte är övervakade som i en hamn."

Vad betyder brygga inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
artificiell gångväg som sträcker sig ut i vatten (utan att nå andra sidan) och ofta används för att förtöja båtar (ofta antingen på pålar eller flytande), ''eller'' gångväg byggd som en plattform vid ett vändspår (kallad vändbrygga) och avsedd för att låta tågföraren gå från ena förarhytten till den andra (utan att behöva gå i spårområdet) vid vändning

Diskussion om ordet brygga

brygga

[brʏga]
bryggan
bryggor
bryggorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
Fotograf: Wikipedia

Hur uttalas ordet brygga?

[brʏga]

Hur böjs ordet brygga på svenska?

Obestämd singular: brygga
Bestämd singular: bryggan
Obestämd plural: bryggor
Bestämd plural: bryggorna

Hur används ordet brygga

 • "– Var försiktig om du ska ut på en brygga för att exempelvis kolla din båt och förtöjningar."
 • "Det är inte alldeles självklart om det är en båt, en brygga eller en flotte."
 • "En brygga är det inte, säger Niklas Platow, till kanalen."
 • "M-politikern och krögaren Niklas Platows brygga intill Lisas sjökrog är ett svartbygge."
 • "Ingen befann sig dock ombord och båten låg förtöjd vid en brygga."
 • "Och han anser att tillbyggnaden är en flotte, inte en brygga."
 • "Skärgårdsbåten M / F Ungskär krockade i dag med en brygga och minst två passagerare skadades i samband med kollisionen."
 • "Karlskrona, som hämtat upp ett par klara underlägen på sistone, var åter i brygga."
 • "I brygga"
 • "Här finns en stor andel av alla båtar i Sverige, många privatpersoner har också sina båtar vid en egen privat brygga där de inte är övervakade som i en hamn."

Ordet brygga har 6 betydelser

 • Inom sjöfart
 • Inom gymnastik
 • Inom sjöfart
 • Inom musik
 • Inom byggnadskonst
 • Inom teknik
sjöfart
gymnastik
sjöfart
musik
byggnadskonst
teknik

Vad betyder brygga inom sjöfart ?

Tilläggsplats för båtar

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till brygga (inom sjöfart)

Möjliga synonymer till brygga (inom sjöfart)

Relaterat till brygga (inom sjöfart)

förbindelsemedel

överskridande

genomgång

Ordet brygga inom gymnastik

En term som innebär att kroppen hålls lyft från golvet med ryggen nedåt.

Översättningar (inom gymnastik)

Engelska

Ordet brygga inom sjöfart

Den plats från vilken ett fartyg manövreras

Översättningar (inom sjöfart)

Engelska

Synonymer till brygga (inom sjöfart)

Relaterat till brygga (inom sjöfart)

ledning

Ordet brygga inom musik

Den del som kommer mellan vers och refräng

Översättningar (inom musik)

Engelska

Synonymer till brygga (inom musik)

Relaterat till brygga (inom musik)

musik

förbindelse

Ordet brygga inom byggnadskonst

En lagning som innebär att man gör en övergång mellan olika delar.

Översättningar (inom byggnadskonst)

Engelska

Synonymer till brygga (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till brygga (inom byggnadskonst)

Möjliga synonymer till brygga (inom byggnadskonst)

 • bro [ trafik ]

Relaterat till brygga (inom byggnadskonst)

stöd

Ordet brygga inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Engelska

Möjliga synonymer till brygga (inom teknik)

Diskussion om ordet brygga