buckle

buckles
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet buckle har 4 betydelser

 • Inom mat
 • Inom sjöfart
 • Inom skor
 • Inom brittisk engelska
mat
sjöfart
skor
brittisk engelska

Vad betyder buckle inom mat ?

fastens together two ends of a belt or strap; often has loose prong

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till buckle (inom mat)

Vanlig betydelse av ordet buckle inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till buckle (inom sjöfart)

Ordet buckle inom skor

Översättningar (inom skor)

Svenska

Ordet buckle inom brittisk engelska

Översättningar (inom brittisk engelska)

Svenska

Möjliga synonymer till buckle (inom brittisk engelska)

Diskussion om ordet buckle

 • - 2013-08-07

  kan oxo betyda 'böckling'

buckle

buckle
buckled
buckled
Verb

Översättningar (inom brittisk engelska)

Synonymer till buckle (inom brittisk engelska)

Hur används ordet buckle

 • "The highway buckled during the heatwave"
 • "ABC has now buckled under pressure to alter their movie."
 • "He buckled his belt a notch tighter before heading out the door."
 • "His knees buckled"

Ordet buckle har 4 betydelser

 • Inom bildligt
 • Inom slang
 • Inom norgespec
 • Inom sjöfart
bildligt
slang
norgespec
sjöfart

Ordet buckle inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till buckle (inom bildligt)

Ordet buckle inom slang

under tryck

Översättningar (inom slang)

Svenska

Möjliga synonymer till buckle (inom slang)

Ordet buckle inom norgespec

fasten with a buckle or buckles

Översättningar (inom norgespec)

Möjliga synonymer till buckle (inom norgespec)

Ordet buckle inom sjöfart

fold or collapse

Översättningar (inom sjöfart)

Synonymer till buckle (inom sjöfart)

Diskussion om ordet buckle