bugaboo

bugaboos
Substantiv

Översättningar

Synonymer till bugaboo

Hur används ordet bugaboo

  • "the old bugaboo of inflation still bothers them"

Ordet bugaboo har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom generell
vardagligt
generell

Ordet bugaboo inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till bugaboo (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till bugaboo (inom vardagligt)

Ordet bugaboo inom generell

a source of concern

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till bugaboo (inom generell)

Diskussion om ordet bugaboo