buller

bullret
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till buller

Hur används ordet buller

 • "Förutom risken att bli bifångst vid yrkesfiske så hotas djuren även av miljögifter, övergödning, buller samt vapen och ammunition från sjunkna krigsfartyg."
 • "Personalen där har länge klagat på otillräcklig ventilation, lukter, buller, temperaturavvikelser och dålig belysning."
 • "Mark- och miljödomstolen förordar att tillstånd medges under förutsättning att vissa villkor uppställs, exempelvis lågfrekvent buller och begränsning av drift vid risk för att skada fladdermöss, samt eventuellt ytterligare preciseringar av villkor för grumling och undervattensljud."
 • "Eventuellt buller kommer mest att märkas från lufftrafik i området, enligt Jimmie Adamsson."
 • "Allmänheten kan förbereda sig på buller och svallvågor."
 • "– Enligt lagen får inte barn eller foster utsättas för tungt arbete eller buller, springa i stegar och sånt."
 • "Bygget grundar sig i att en ny detaljplan måste till och efter utredningar av maktförhållanden, buller och risker till omgivningen har ett förslag presenterats."
 • "Enligt beslutet kan verksamheten ge upphov till bland annat buller, luftstötvågor, vibrationer och damning, uppger Sydöstran."
 • "Enligt Marinbasen kan Visst buller förekomma på grund av sprängningar, men ingen fara föreligger för allmänheten."
 • "Gynekologmottagningen, som huserade i den våningen blev tvungna att flytta till andra lokaler på grund av buller och andra störningar, kommer då att flytta tillbaka."
 • "Förutom risken att bli bifångst vid yrkesfiske så hotas djuren även av miljögifter, övergödning, buller samt vapen och ammunition från sjunkna krigsfartyg."
 • "Personalen där har länge klagat på otillräcklig ventilation, lukter, buller, temperaturavvikelser och dålig belysning."
 • "Mark- och miljödomstolen förordar att tillstånd medges under förutsättning att vissa villkor uppställs, exempelvis lågfrekvent buller och begränsning av drift vid risk för att skada fladdermöss, samt eventuellt ytterligare preciseringar av villkor för grumling och undervattensljud."
 • "Eventuellt buller kommer mest att märkas från lufftrafik i området, enligt Jimmie Adamsson."
 • "Allmänheten kan förbereda sig på buller och svallvågor."
 • "– Enligt lagen får inte barn eller foster utsättas för tungt arbete eller buller, springa i stegar och sånt."
 • "Bygget grundar sig i att en ny detaljplan måste till och efter utredningar av maktförhållanden, buller och risker till omgivningen har ett förslag presenterats."
 • "Enligt beslutet kan verksamheten ge upphov till bland annat buller, luftstötvågor, vibrationer och damning, uppger Sydöstran."
 • "Enligt Marinbasen kan Visst buller förekomma på grund av sprängningar, men ingen fara föreligger för allmänheten."
 • "Gynekologmottagningen, som huserade i den våningen blev tvungna att flytta till andra lokaler på grund av buller och andra störningar, kommer då att flytta tillbaka."
 • "Det måste firas med buller och bång!"

Ordet buller har 3 betydelser

 • Inom radio
 • Inom data
 • Inom vardagligt
radio
data
vardagligt

Vad betyder buller inom radio ?

skadligt eller störande ljud, t.ex. från maskiner, motorer, ventilationsanläggningar, konserter, en väggklocka eller en droppande vattenkran

Översättningar (inom radio)

Synonymer till buller (inom radio)

Vanlig betydelse av ordet buller inom data

Översättningar (inom data)

Synonymer till buller (inom data)

Möjliga synonymer till buller (inom data)

Mindre vanlig betydelse av ordet buller inom vardagligt

med buller och bång=with a hullabaloo

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till buller (inom vardagligt)

Diskussion om ordet buller

 • - 2009-11-30

  Borde översättas med noise

buller

Substantiv

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Diskussion om ordet buller