bullishness

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet bullishness har 2 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom ekonomi
vardagligt
ekonomi

Ordet bullishness inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Ordet bullishness inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till bullishness (inom ekonomi)

Diskussion om ordet bullishness

  • - 2017-07-26

    envishet