burden

burdens
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet burden

  • "the burden of responsibility"

Ordet burden har 3 betydelser

  • Inom data
  • Inom botanik
  • Inom astronomi
data
botanik
astronomi

Ordet burden inom data

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till burden (inom data)

Möjliga synonymer till burden (inom data)

Ordet burden inom botanik

an onerous or difficult concern

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Synonymer till burden (inom botanik)

Möjliga synonymer till burden (inom botanik)

Ordet burden inom astronomi

the central idea that is expanded in a document or discourse

Översättningar (inom astronomi)

Svenska

Synonymer till burden (inom astronomi)

Möjliga synonymer till burden (inom astronomi)

Diskussion om ordet burden

burden

burden
burdened
burdened
Verb

Översättningar (inom astronomi)

Synonymer till burden (inom astronomi)

Vad betyder burden inom juridik ?

weight down with a load

Möjliga synonymer till burden

Diskussion om ordet burden