buy-out

bought-out
bought-out
buy-out
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till buy-out

Diskussion om ordet buy-out

buy-out

buy-outs
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till buy-out

Diskussion om ordet buy-out