bygdemål

bygdemålet
(-)(-)
Substantiv [t]

Synonymer till bygdemål

Vad betyder bygdemål inom lingvistik ?

En dialekt (av grekiska διάλεκτος; diálektos) eller ett mål (bygdemål, folkmål, allmogemål) är en språklig varietet med regional (geografisk) bas och viss tidsmässig konstans, i motsats till sociolekter som har sin bas i en samhällsklass, slang, och idiolekter som är enskilda individers språk, eller enbart brist på språkkunskap. https://sv.wikipedia.org/wiki/Dialekt

Relaterat till bygdemål

tillhåll

Diskussion om ordet bygdemål