bygganmälan

(-)(-)(-)
Substantiv

Hur används ordet bygganmälan

  • "Bygglovsförfarandet kan ersättas med en bygganmälan, förelår han byggnadsnämnden."
  • "Det behövs inget bygglov däremot måste man göra en bygganmälan till kommunen och den ska bli godkänd."
  • "Den tre veckor långa handläggningstiden för bygganmälan föreslås träda i kraft den 1 oktober nästa år och bullerförslaget den 1 juli nästa år."
  • "I stället för bygganmälan till kommunen, något som skulle öka den administrativa bördan för lantbrukaren, föreslår LRF i stället ett system som involverar försäkringsbolagen."
  • "Dagens bygganmälan slopas och kravet på bygg- och rivningslov föreslås gälla alla, både inom och utanför detaljplanelagda områden."
  • "Huset är omgjort utan bygglov och bygganmälan."
  • "Den tre veckor långa handläggningstiden för bygganmälan föreslås träda i kraft den 1 oktober nästa år och bullerförslaget den 1 juli nästa år."
  • "– Om man väljer att sälja sin gamla kamin, ska man informera köparen om att de inte får en bygganmälan godkänd av kommunen."
  • "Sammantaget anser länstyrelsen att byggnadsnämnderna uppfyller kraven på hantering av bygganmälan och bygglov."
  • "Åtgärder som kräver bygglov eller bygganmälan."

Relaterat till bygganmälan

byggnation

Diskussion om ordet bygganmälan