byggnad

byggnaden
byggnader
byggnaderna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till byggnad

Hur böjs ordet byggnad på svenska?

Obestämd singular: byggnad
Bestämd singular: byggnaden
Obestämd plural: byggnader
Bestämd plural: byggnaderna

Hur används ordet byggnad

 • "Byggnaden var låg men täckte en enorm yta"
 • "Ett byggnad ska ha rasat samman och många människor blev fastklämda."
 • "... och många fler tros vara instängda i den mexikanska oljejättens byggnad"
 • "De har 20 minuter på sig, och eftersom matsalen ligger i en annan byggnad ska de sätta på sig ytterkläderna, tvätta händer, köa, äta, lämna disken och torka av borden på den tiden också."
 • "Människor söker igenom en av luftangrepp förstörd byggnad i Aleppo."
 • "Enligt nyhetstjänsten Infotorg Juridik motsvarar skadeståndet kostnaden för att uppföra en ny byggnad i samma storlek."
 • "Ett förflutet postväsende kan visa sig vara en mer larmande byggnad än ett modernt museum."
 • "Intressant nog var den enda byggnad han ritade åt sig själv en liten strandhydda av trä vid Roquebrune på rivieran."
 • "En byggnad hon beskriver som ” ett Mosebacke i Norrköping ”."
 • "Den enda byggnad på orten som inte ägdes av fabriksägarfamiljen Gibson."
 • "” Först ville vi ha en byggnad i herrgårdsstil, sedan slog det oss att danska packhus är trevligare ”"
 • "16 november – Brand vid en mindre byggnad vid Holjeskolan."
 • "En byggnad byggs ihop med Marinmuseum där ubåtarna ska ligga."
 • "I byggnad 13 på Blekingesjukhuset i Karlskrona"
 • "Ny byggnad vid Blekingesjukhuset invigd"
 • "Enligt tipset ska det gamla träet i Kustbevakningens byggnad från 1700-talet vara impregnerat av kreosot."
 • "Om en upphandling ska göras, en byggnad i egen regi eller på entreprenad ska uppföras, eller om ett nytt hyreskontrakt ska skrivas."
 • "Företaget har köpt en tomt vid handelsområdet Viggen vid E22 och där ska en byggnad på 26 000 kvadratmeter uppföras som väntas stå klart om ett år."
 • "En person skadades och en byggnad fick utrymmas efter en explosion på marinbasen i Karlskrona strax innan midnatt."
 • "Trots den kaotiska stämningen och rapportering om terrordåd blev Joakim KE Johansson inte rädd eftersom han befann sig i en säker byggnad."
 • "Under måndagen kommer ett möte att hållas med sjukhusledningen och berörd personal för att informera om de åtgärder som planeras att göras för byggnad 13 på Blekingesjukhuset."

Vad betyder byggnad inom byggnadskonst ?

Fotograf: Wikipedia
En byggnad definieras i plan- och bygglagen så som en varaktig konstruktion som består av tak eller av tak och väggar och som är varaktigt placerad på mark eller helt eller delvis under mark eller är varaktigt placerad på en viss plats i vatten samt är avsedd att vara konstruerad så att människor kan uppehålla sig i den https://sv.wikipedia.org/wiki/Byggnad

Möjliga synonymer till byggnad

Diskussion om ordet byggnad