byråkrati

byråkratin
byråkrater
byråkraterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet byråkrati på svenska?

Obestämd singular: byråkrati
Bestämd singular: byråkratin
Obestämd plural: byråkrater
Bestämd plural: byråkraterna

Hur används ordet byråkrati

 • "Min inriktning är att verka för friare rörlighet mellan våra nordiska länder och minska hinder och byråkrati som lägger hinder i vägen för detta, säger hon i en kommentar."
 • "” Svår byråkrati ”"
 • "Utöver själva satsningen så vill kulturaktörerna även att man ska erbjuda alla barn en plats på kulturskolan, repetionslokaler, en modern gradängsal med plats för minst 200 åskådare och att nämnden ska ta bort ” onödig och stelbent ” byråkrati kring bidrag för kulturverksamheter."
 • "Omskakad – dels över hur illa ställt det var, särskilt i de östra delarna, och dels över den nästan ogenomträngliga byråkrati som gjorde det svårt för henne att komma in i landet med en hjälpsändning."
 • "– Det är en väldig byråkrati med det här."
 • "Ett evenemang som riskerade att ställas in på grund av Migrationsverkets byråkrati."
 • "Kronofogdemyndigheten ska se till att avhysa otillåtna gäster, men för mycket byråkrati har gjort att det ibland tar lång tid."
 • "Idre Himmelfjäll : Samecenter, klimatförändring och byråkrati – 30 år från idé till verklighet"
 • "Vaccinering stoppas av byråkrati"
 • "Min inriktning är att verka för friare rörlighet mellan våra nordiska länder och minska hinder och byråkrati som lägger hinder i vägen för detta, säger hon i en kommentar."
 • "” Svår byråkrati ”"
 • "Utöver själva satsningen så vill kulturaktörerna även att man ska erbjuda alla barn en plats på kulturskolan, repetionslokaler, en modern gradängsal med plats för minst 200 åskådare och att nämnden ska ta bort ” onödig och stelbent ” byråkrati kring bidrag för kulturverksamheter."
 • "Omskakad – dels över hur illa ställt det var, särskilt i de östra delarna, och dels över den nästan ogenomträngliga byråkrati som gjorde det svårt för henne att komma in i landet med en hjälpsändning."
 • "– Det är en väldig byråkrati med det här."
 • "Ett evenemang som riskerade att ställas in på grund av Migrationsverkets byråkrati."
 • "Kronofogdemyndigheten ska se till att avhysa otillåtna gäster, men för mycket byråkrati har gjort att det ibland tar lång tid."
 • "Idre Himmelfjäll : Samecenter, klimatförändring och byråkrati – 30 år från idé till verklighet"
 • "Vaccinering stoppas av byråkrati"

Vad betyder byråkrati inom bildligt ?

Fotograf: Wikipedia
ämbetsmannaklass

Möjliga synonymer till byråkrati

Diskussion om ordet byråkrati