byråkratisk

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet byråkratisk

  • "De kommet att hjälpa kommunen att klara omsorgsbehovet och då måste man ha en flexibel syn och inte vara så byråkratisk, säger Louise Erixon, ( SD )."
  • "Men trots detta har Eva Persson de tillstånd som krävs för själva matserveringen men ytterligare en byråkratisk manöver måste göras som att ändra detaljplanen, och det måste matserveringens ägare själv ansöka om och betala."
  • "En byråkratisk manöver och den avdelning som gör detta idag har långa handläggningstider."
  • "Ryssland, slutligen, är en tänkbar vargkälla, men att ta vargar därifrån skulle troligen innebära en mycket komplicerad byråkratisk process."
  • "I en avvikelserapport reagerar ambulanspersonalen på att det, på grund av ” byråkratisk fyrkantighet ”, blev en akutambulans samt brandmän stående på en ö i närmare fem timmar."
  • "Men ärendet fastnade i en byråkratisk snurra och det var först när sjuksköterskorna hörde av sig till Hallandsposten som regionstyrelsens ordförande Mats Eriksson ( M ) lovade att på egen hand besluta i frågan."
  • "Jag tror att risken är att vi blir en utpost i en stor byråkratisk maskin, säger han."
  • "Vänsterpartiet skriver att de vill se en tydligare och mindre byråkratisk process."
  • "Kommunerna måste ha en kultur där medmänsklighet går före byråkratisk nit."
  • "– Det kommer den självklart inte att göra, men en ålderdomlig och onödigt byråkratisk organisation hämmar förstås polisen, säger Ask."

Diskussion om ordet byråkratisk