carjack

carjack
carjacked
carjacked
Verb

Översättningar

Hur används ordet carjack

  • "My car was carjacked last night!"

Vad betyder carjack inom generell ?

take someone's car from him by force

Diskussion om ordet carjack

car jack

car jacks
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till car jack

Diskussion om ordet car jack