carelessness

Substantiv

Översättningar

Synonymer till carelessness

Hur används ordet carelessness

  • "carelessness endangering the public"

Vad betyder carelessness inom generell, generell ?

the quality of not being careful or taking pains

Möjliga synonymer till carelessness

Diskussion om ordet carelessness