carry off

carried off
carried off
carry off
Verb

Översättningar

Ordet carry off har 4 betydelser

  • Inom vardagligt
  • Inom spel
  • Inom elektricitet
  • Inom medicin
vardagligt
spel
elektricitet
medicin

Ordet carry off inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till carry off (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till carry off (inom vardagligt)

Ordet carry off inom spel

Översättningar (inom spel)

Synonymer till carry off (inom spel)

Möjliga synonymer till carry off (inom spel)

Ordet carry off inom elektricitet

Översättningar (inom elektricitet)

Svenska

Ordet carry off inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till carry off (inom medicin)

Möjliga synonymer till carry off (inom medicin)

Diskussion om ordet carry off