case

case
cased
cased
Verb

Översättningar

Synonymer till case

Hur används ordet case

 • "They men cased the housed"

Ordet case har 4 betydelser

 • Inom telefoni
 • Inom generell
 • Inom spel
 • Inom häst
telefoni
generell
spel
häst

Ordet case inom telefoni

Översättningar (inom telefoni)

Möjliga synonymer till case (inom telefoni)

Ordet case inom generell

look over, usually with the intention to rob

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till case (inom generell)

Ordet case inom spel

put into a case

Översättningar (inom spel)

Synonymer till case (inom spel)

Möjliga synonymer till case (inom spel)

Ordet case inom häst

Översättningar (inom häst)

Möjliga synonymer till case (inom häst)

Diskussion om ordet case

casing

casings
Substantiv

Översättningar (inom häst)

Svenska

Synonymer till casing (inom häst)

Hur används ordet casing

 • "the casings had rotted away and had to be replaced"

Ordet casing har 6 betydelser

 • Inom teknik
 • Inom fordon
 • Inom byggnadskonst
 • Inom generell
 • Inom typografi
 • Inom textil
teknik
fordon
byggnadskonst
generell
typografi
textil

Vanligast betydelse av ordet casing inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till casing (inom teknik)

Möjliga synonymer till casing (inom teknik)

Vanlig betydelse av ordet casing inom fordon

the outermost covering of a pneumatic tire

Översättningar (inom fordon)

Möjliga synonymer till casing (inom fordon)

Mindre vanlig betydelse av ordet casing inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Svenska

Ovanlig betydelse av ordet casing inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till casing (inom generell)

Ovanlig betydelse av ordet casing inom typografi

the enclosing frame around a door or window opening

Översättningar (inom typografi)

Svenska

Synonymer till casing (inom typografi)

 • case [ byggnadskonst ]
 • case [ byggnadskonst ]

Möjliga synonymer till casing (inom typografi)

Ovanlig betydelse av ordet casing inom textil

Översättningar (inom textil)

Svenska

Diskussion om ordet casing