castigation

castigations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till castigation

Ordet castigation har 2 betydelser

  • Inom historia
  • Inom generell
historia
generell

Vad betyder castigation inom historia ?

a severe scolding

Översättningar (inom historia)

Svenska

Synonymer till castigation (inom historia)

Möjliga synonymer till castigation (inom historia)

Ordet castigation inom generell

verbal punishment

Översättningar (inom generell)

Synonymer till castigation (inom generell)

Möjliga synonymer till castigation (inom generell)

Diskussion om ordet castigation