catholicity

Substantiv

Översättningar

Synonymer till catholicity

Ordet catholicity har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom religion
generell
religion

Vad betyder catholicity inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till catholicity (inom generell)

Ordet catholicity inom religion

Översättningar (inom religion)

Svenska

Synonymer till catholicity (inom religion)

Diskussion om ordet catholicity