cavil

cavil
caviled
caviled
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till cavil

Vad betyder cavil inom fiskar ?

raise trivial objections

Diskussion om ordet cavil

cavil

Substantiv

Översättningar

Diskussion om ordet cavil