chapel

chapels
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till chapel

Hur används ordet chapel

  • "he was late for chapel"

Ordet chapel har 3 betydelser

  • Inom religion
  • Inom religion
  • Inom typografi
religion
religion
typografi

Ordet chapel inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till chapel (inom religion)

Möjliga synonymer till chapel (inom religion)

Ordet chapel inom religion

a place of worship that has its own altar

Översättningar (inom religion)

Svenska

Möjliga synonymer till chapel (inom religion)

Ordet chapel inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Svenska

Möjliga synonymer till chapel (inom typografi)

Diskussion om ordet chapel