char

chars
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet char

  • "the char will clean the carpet"

Ordet char har 3 betydelser

  • Inom dryck, slang
  • Inom fiskar
  • Inom vardagligt
dryck, slang
fiskar
vardagligt

Ordet char inom dryck, slang

Översättningar (inom dryck, slang)

Synonymer till char (inom dryck, slang)

Möjliga synonymer till char (inom dryck, slang)

Ordet char inom fiskar

any of several small-scaled trout

Översättningar (inom fiskar)

Svenska

Möjliga synonymer till char (inom fiskar)

Ordet char inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska
  • te  [ botanik, dryck ]

Möjliga synonymer till char (inom vardagligt)

Diskussion om ordet char

char

char
charred
charred
Verb

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till char (inom vardagligt)

Hur används ordet char

  • "The ceiling above the fireplace was charred"

Ordet char har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
generell
vardagligt

Vad betyder char inom generell, generell ?

burn to charcoal

burn so as to affect color or taste

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till char (inom generell)

Möjliga synonymer till char (inom generell)

Ordet char inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till char (inom vardagligt)

Diskussion om ordet char

Char

Namn

Översättningar (inom vardagligt)

Diskussion om ordet Char

CHAR

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder CHAR inom förkortning, data ?

Character

Möjliga synonymer till CHAR

Diskussion om ordet CHAR

Char

Namn

Översättningar

Hur används ordet Char

  • "Distriktschefen i Char Dara-distriktet sade att en afghansk kvinna dödades i Natosoldaternas räd mot huset där Farrell och tolken hölls fångna."
  • "Den sjönk på floden Char Kazal 25 mil söder om huvudstaden Dhaka."

Diskussion om ordet Char

char

(-)(-)(-)
Substantiv

Vad betyder char inom generell ?

praktvagn

Relaterat till char

fordon

Diskussion om ordet char