chart

charts
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till chart

Ordet chart har 4 betydelser

 • Inom kontor
 • Inom mat
 • Inom sjöfart
 • Inom medicin
kontor
mat
sjöfart
medicin

Vad betyder chart inom kontor ?

a visual display of information

Översättningar (inom kontor)

Synonymer till chart (inom kontor)

Möjliga synonymer till chart (inom kontor)

Vanlig betydelse av ordet chart inom mat

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till chart (inom mat)

Mindre vanlig betydelse av ordet chart inom sjöfart

a map designed to assist navigation by air or sea

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till chart (inom sjöfart)

Mindre vanlig betydelse av ordet chart inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till chart (inom medicin)

Diskussion om ordet chart

chart

chart
charted
charted
Verb

Synonymer till chart (inom medicin)

 • map [ geografi ]

Hur används ordet chart

 • "chart the territory"

Ordet chart har 4 betydelser

 • Inom geografi
 • Inom bildligt
 • Inom generell
 • Inom sjöfart
geografi
bildligt
generell
sjöfart

Vad betyder chart inom geografi ?

make a chart of

Översättningar (inom geografi)

Synonymer till chart (inom geografi)

 • map [ geografi ]

Möjliga synonymer till chart (inom geografi)

Vanlig betydelse av ordet chart inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Vanlig betydelse av ordet chart inom generell

in a diagram

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till chart (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet chart inom sjöfart

,

Översättningar (inom sjöfart)

Diskussion om ordet chart