chauvinism

Substantiv

Översättningar

Ordet chauvinism har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom ALLMÄNT
generell
ALLMÄNT

Vad betyder chauvinism inom generell ?

fanatical patriotism

Översättningar (inom generell)

Synonymer till chauvinism (inom generell)

Möjliga synonymer till chauvinism (inom generell)

Ordet chauvinism inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till chauvinism (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till chauvinism (inom ALLMÄNT)

Diskussion om ordet chauvinism

chauvinism

[sjåvinism]
chauvinismen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till chauvinism (inom ALLMÄNT)

Hur uttalas ordet chauvinism?

[sjåvinism]

Hur används ordet chauvinism

  • "Nationalsocialism är det mest extrema formen av chauvinism"
  • "Men han fick inte med sig sitt parti, vars motstånd han betecknade som ” radikal chauvinism ”."
  • "Bland annat skådespelare, sångare och jurister har beskrivit arbetskulturer som präglas av trakasserier och chauvinism."
  • "Rasism, chauvinism och antisemitism kan om två veckor få stöd av uppemot var femte väljare i Ungern."
  • "Böckerna dryper av judehat, tysk chauvinism och bjuds ut för 20.000 dollar men väntas inbringa 25.000, enligt auktionshuset Nate D Sanders i Los Angeles, som anordnar nätauktionen."

Vad betyder chauvinism inom generell ?

Överdriven stolthet, ursprungligen vad gäller fosterlandskärlek. Används alltmer i betydelsen egenkärlek.

Möjliga synonymer till chauvinism

Relaterat till chauvinism

oförskämdhet

Diskussion om ordet chauvinism