chink

chinks
Substantiv

Översättningar

Synonymer till chink

Ordet chink har 3 betydelser

  • Inom snickeri
  • Inom generell
  • Inom nedsättande
snickeri
generell
nedsättande

Vad betyder chink inom snickeri ?

a narrow opening as e.g. between planks in a wall

Översättningar (inom snickeri)

Vanlig betydelse av ordet chink inom generell

a short light metallic sound

Översättningar (inom generell)

Synonymer till chink (inom generell)

Möjliga synonymer till chink (inom generell)

Ovanlig betydelse av ordet chink inom nedsättande

offensive terms for a person of Chinese descent

Översättningar (inom nedsättande)

Svenska

Möjliga synonymer till chink (inom nedsättande)

Diskussion om ordet chink

chink

chink
chinked
chinked
Verb

Översättningar (inom nedsättande)

Synonymer till chink (inom nedsättande)

Ordet chink har 2 betydelser

  • Inom geologi
  • Inom litteratur
geologi
litteratur

Ordet chink inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Möjliga synonymer till chink (inom geologi)

Ordet chink inom litteratur

Översättningar (inom litteratur)

Synonymer till chink (inom litteratur)

Möjliga synonymer till chink (inom litteratur)

Diskussion om ordet chink

Chink

Chinks
Substantiv

Översättningar (inom litteratur)

Svenska
  • kines  [ nedsättande ]
  • guling  [ nedsättande ]

Möjliga synonymer till Chink

Diskussion om ordet Chink