chokey

Adjektiv

Översättningar

Möjliga synonymer till chokey

Diskussion om ordet chokey

chokey

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder chokey inom slang, ålderdomlig ?

British slang (dated) for a prison

Möjliga synonymer till chokey

Diskussion om ordet chokey