ciabatta

(-)(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Engelska

Synonymer till ciabatta

Ordet ciabatta inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet ciabatta

ciabatta

Substantiv

Översättningar

Vad betyder ciabatta inom mat ?

A bread

Diskussion om ordet ciabatta