circularise

circularise
circularised
circularised
Verb

Översättningar

Ordet circularise har 3 betydelser

  • Inom fordon
  • Inom generell
  • Inom mat
fordon
generell
mat

Ordet circularise inom fordon

Översättningar (inom fordon)

Möjliga synonymer till circularise (inom fordon)

Ordet circularise inom generell

Ordet circularise inom mat

Synonymer till circularise (inom mat)

Möjliga synonymer till circularise (inom mat)

Diskussion om ordet circularise