circumstance

circumstances
Substantiv

Översättningar

Synonymer till circumstance

Ordet circumstance har 3 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
  • Inom lingvistik
medicin
generell
lingvistik

Vad betyder circumstance inom medicin ?

information that should be kept in mind when making a decision

Översättningar (inom medicin)

Synonymer till circumstance (inom medicin)

Möjliga synonymer till circumstance (inom medicin)

Ordet circumstance inom generell

a condition that accompanies or influences some event or activity

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till circumstance (inom generell)

Ordet circumstance inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till circumstance (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till circumstance (inom lingvistik)

Diskussion om ordet circumstance