cirkelrund

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till cirkelrund

Hur används ordet cirkelrund

  • "Eftersom den har en elliptisk bana, och inte en cirkelrund, hamnar den nästan varje år i ett läge som är närmare jorden är medelavståndet."
  • "Trädgården är helt cirkelrund och ritad av Gunilla Lundh."
  • "Trumpkampanjen tog som sagt bort den ursprungliga bilden snabbt och ersatte stjärnan med en cirkelrund platta, men har inte erkänt något misstag eller löfte om att undersöka omständigheterna runt tweeten."
  • "Styrningen försiggår medelst en liten handspak, vridbar kring en cirkelrund nickelskiva i övre ändan på den lodräta styrstången, på vilken även finnas regleringsspakar för gas och tändning."
  • "Styrningen försiggår medelst en liten handspak, vridbar kring en cirkelrund nickelskiva i övre ändan på den lodräta styrstången, på vilken även finnas regleringsspakar för gas och tändning."
  • "Eftersom månen har en elliptisk bana, och inte en cirkelrund, hamnar den nästan varje år i ett läge som är närmare jorden är medelavståndet."
  • "Det här händer därför att månen inte har en cirkelrund bana runt oss, utan en som är lite elliptisk."

Diskussion om ordet cirkelrund