citation

(-)(-)(-)
Substantiv

Diskussion om ordet citation

  • - 2008-11-06

    a summons, esp. to appear in court.

citation

citations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet citation

  • "the student's essay failed to list several important citations"

Ordet citation har 4 betydelser

  • Inom ekonomi
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom film
  • Inom generell
ekonomi
ALLMÄNT
film
generell

Ordet citation inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Svenska

Möjliga synonymer till citation (inom ekonomi)

Ordet citation inom ALLMÄNT

an official award (as for bravery or service) usually given as formal public statement

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till citation (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till citation (inom ALLMÄNT)

Ordet citation inom film

a short note acknowledging a source of information or quoting a passage

Översättningar (inom film)

Synonymer till citation (inom film)

Möjliga synonymer till citation (inom film)

Ordet citation inom generell

a summons that commands the appearance of a party at a proceeding

Översättningar (inom generell)

Svenska

Diskussion om ordet citation