civilmål

civilmålet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till civilmål

Hur används ordet civilmål

  • "Ett antal av dem som uppger sig ha blivit lurade i sina kontakter med affärsmannen har själva valt att driva sina ärenden som civilmål i tingsrätten."
  • "Seko driver ett civilmål i Hudiksvalls tingsrätt mot klubben."
  • "Det här gör tyvärr att det tar längre tid för mål som inte är prioriterade, både brottmål och civilmål."
  • "Man får skilja på brottsmål och civilmål."
  • "Ipredlagen ger rättighetsinnehavare möjlighet att begära ut namn bakom IP- adresser och stämma dem i civilmål."
  • "Riksåklagaren har valt att inte driva fallet vidare, så ärendet drivs nu som ett civilmål."
  • "I november 2004 dömdes han i ett civilmål att betala 125 miljoner kronor till Trustor, den summa som ännu saknas sedan Trustor genom ett komplicerat upplägg köptes upp genom att kapital i det egna bolaget användes."
  • "Södra Roslags tingsrätt dömde Posener i ett civilmål i november 2004 att betala de 125 miljoner kronor som fortfarande är försvunna av 600 miljoner kronor som Trustor tömdes på under kuppartade former 1997."
  • "Diskrimineringsombudsmannen ( DO ) hade stämt restaurangen i ett civilmål och begärt 150.000 kr i skadestånd för var och en."
  • "Ursäkten publiceras sedan Persbrandt meddelat att han ska polisanmäla tid- ningen för grovt förtal eller stämma den i ett civilmål."

Rim på civilmål

Vad betyder civilmål inom allmänt ?

tvistemål

Möjliga synonymer till civilmål

Diskussion om ordet civilmål