click

clicks
Substantiv

Översättningar

Synonymer till click

Hur används ordet click

 • ""a click on the right button for example""

Ordet click har 5 betydelser

 • Inom vulgärt
 • Inom data
 • Inom generell
 • Inom teknik
 • Inom vardagligt
vulgärt
data
generell
teknik
vardagligt

Vanligast betydelse av ordet click inom vulgärt

Översättningar (inom vulgärt)

Möjliga synonymer till click (inom vulgärt)

Vanlig betydelse av ordet click inom data

depression of a button on a computer mouse:

Översättningar (inom data)

Svenska

Synonymer till click (inom data)

Mindre vanlig betydelse av ordet click inom generell

Översättningar (inom generell)

Ovanlig betydelse av ordet click inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till click (inom teknik)

Möjliga synonymer till click (inom teknik)

Ovanlig betydelse av ordet click inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till click (inom vardagligt)

Diskussion om ordet click

click

click
clicked
clicked
Verb

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till click (inom vardagligt)

Hur används ordet click

 • "then the brightness as he clicked on the light."
 • "Xhosa speakers click"

Ordet click har 8 betydelser

 • Inom zoologi
 • Inom fåglar
 • Inom vardagligt
 • Inom vardagligt
 • Inom mat
 • Inom fiske
 • Inom meteorologi
 • Inom generell
zoologi
fåglar
vardagligt
vardagligt
mat
fiske
meteorologi
generell

Vad betyder click inom zoologi ?

make a clicking or ticking sound

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till click (inom zoologi)

Möjliga synonymer till click (inom zoologi)

Vanlig betydelse av ordet click inom fåglar

Översättningar (inom fåglar)

Synonymer till click (inom fåglar)

Möjliga synonymer till click (inom fåglar)

Vanlig betydelse av ordet click inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till click (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till click (inom vardagligt)

Vanlig betydelse av ordet click inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till click (inom vardagligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet click inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till click (inom mat)

Möjliga synonymer till click (inom mat)

Mindre vanlig betydelse av ordet click inom fiske

produce a click

Översättningar (inom fiske)

Möjliga synonymer till click (inom fiske)

Mindre vanlig betydelse av ordet click inom meteorologi

become clear suddenly

Översättningar (inom meteorologi)

Svenska

Synonymer till click (inom meteorologi)

Ovanlig betydelse av ordet click inom generell

Översättningar (inom generell)

Svenska

Möjliga synonymer till click (inom generell)

Diskussion om ordet click