close off

close off
closed off
closed off
Verb

Översättningar

Synonymer till close off

Ordet close off har 2 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
teknik
generell

Ordet close off inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till close off (inom teknik)

Ordet close off inom generell

Synonymer till close off (inom generell)

Uttryck till close off (inom generell)

Diskussion om ordet close off