clump

clumps
Substantiv

Översättningar

Synonymer till clump

Ordet clump har 3 betydelser

  • Inom matematik
  • Inom generell
  • Inom gruvdrift
matematik
generell
gruvdrift

Ordet clump inom matematik

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till clump (inom matematik)

Ordet clump inom generell

samling av växter

Översättningar (inom generell)

Ordet clump inom gruvdrift

Översättningar (inom gruvdrift)

Synonymer till clump (inom gruvdrift)

Möjliga synonymer till clump (inom gruvdrift)

Diskussion om ordet clump

clump

clump
clumped
clumped
Verb

Översättningar (inom gruvdrift)

Synonymer till clump (inom gruvdrift)

Ordet clump har 3 betydelser

  • Inom generell
  • Inom vardagligt
  • Inom matematik
generell
vardagligt
matematik

Vad betyder clump inom generell, generell ?

Synonymer till clump (inom generell)

Uttryck till clump (inom generell)

Ordet clump inom vardagligt

walk clumsily

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till clump (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till clump (inom vardagligt)

Ordet clump inom matematik

Synonymer till clump (inom matematik)

Möjliga synonymer till clump (inom matematik)

Diskussion om ordet clump