cluster

[ˈklʌstə]
clustret
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur uttalas ordet cluster?

[ˈklʌstə]

Hur används ordet cluster

 • "Det är i allra högsta grad en insats för att stärka länets marina cluster och dess möjligheter att utvecklas och finnas kvar framöver."
 • "Det praktiska arbetet med höghastighetsjärnvägen ska enligt East Sweden infra cluster komma igång under 2017."
 • "Det var East Sweden infra cluster, ett nätverk som jobbar för att förverkliga Ostlänken, som under onsdagen presenterade rapporten."
 • "Minst tolv danskar har smittats av det muterade viruset, som kallas cluster 5, elva av dem kommer från någon av de sju kommunerna i Nordjylland."

Vad betyder cluster inom lingvistik, matematik ?

samling av föremål, klunga; klase, knippa; hop, anhopning

Möjliga synonymer till cluster

Diskussion om ordet cluster

 • Arcturius - 2009-02-26

  klunga, klase, svärm, växa i klunga

cluster

clusters
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet cluster

 • "a cluster of admirers"

Ordet cluster har 2 betydelser

 • Inom vardagligt
 • Inom matematik
vardagligt
matematik

Ordet cluster inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till cluster (inom vardagligt)

Ordet cluster inom matematik

A significant subset within a population.

Översättningar (inom matematik)

Svenska

Diskussion om ordet cluster

cluster

cluster
clustered
clustered
Verb

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till cluster (inom matematik)

Ordet cluster har 2 betydelser

 • Inom sport
 • Inom vardagligt
sport
vardagligt

Vad betyder cluster inom sport ?

come together as in a cluster or flock

Översättningar (inom sport)

Synonymer till cluster (inom sport)

Möjliga synonymer till cluster (inom sport)

Ordet cluster inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till cluster (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till cluster (inom vardagligt)

Diskussion om ordet cluster