coat

coat
coated
coated
Verb

Översättningar

Synonymer till coat

Hur används ordet coat

 • "coat the cake with cholocate"
 • "Dirt had coated her face"

Ordet coat har 2 betydelser

 • Inom sport
 • Inom mat
sport
mat

Vad betyder coat inom sport ?

put a coat on; cover the surface of; furnish with a surface cover or provide with a coat

Översättningar (inom sport)

Synonymer till coat (inom sport)

Möjliga synonymer till coat (inom sport)

Ordet coat inom mat

form a coat over

Översättningar (inom mat)

Synonymer till coat (inom mat)

Diskussion om ordet coat

coating

coatings
Substantiv

Översättningar (inom mat)

Synonymer till coating (inom mat)

Hur används ordet coating

 • "the surface was ready for a coating of paint"

Ordet coating har 8 betydelser

 • Inom kläder
 • Inom teknik
 • Inom ALLMÄNT
 • Inom textil
 • Inom sömnad
 • Inom byggnadskonst
 • Inom optik
 • Inom generell
kläder
teknik
ALLMÄNT
textil
sömnad
byggnadskonst
optik
generell

Vad betyder coating inom kläder ?

a thin layer on something

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till coating (inom kläder)

Möjliga synonymer till coating (inom kläder)

Vanlig betydelse av ordet coating inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till coating (inom teknik)

Vanlig betydelse av ordet coating inom ALLMÄNT

a decorative texture or appearance of a surface

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till coating (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till coating (inom ALLMÄNT)

Vanlig betydelse av ordet coating inom textil

a heavy fabric suitable for coats

Översättningar (inom textil)

Vanlig betydelse av ordet coating inom sömnad

Översättningar (inom sömnad)

Synonymer till coating (inom sömnad)

Möjliga synonymer till coating (inom sömnad)

Mindre vanlig betydelse av ordet coating inom byggnadskonst

Översättningar (inom byggnadskonst)

Mindre vanlig betydelse av ordet coating inom optik

Översättningar (inom optik)

Möjliga synonymer till coating (inom optik)

Ovanlig betydelse av ordet coating inom generell

road surface

Översättningar (inom generell)

Svenska

Diskussion om ordet coating