collar

collars
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till collar

Hur används ordet collar

  • "a collar on program trading in the stock market"

Ordet collar har 5 betydelser

  • Inom kläder
  • Inom vardagligt
  • Inom bildligt
  • Inom amerikansk engelska
  • Inom generell
kläder
vardagligt
bildligt
amerikansk engelska
generell

Vad betyder collar inom kläder ?

fits around the neck and is usually folded over

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till collar (inom kläder)

Möjliga synonymer till collar (inom kläder)

Vanlig betydelse av ordet collar inom vardagligt

a band of leather or rope that is placed around an animal's neck as a harness or to identify it

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till collar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till collar (inom vardagligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet collar inom bildligt

a figurative restraint

Översättningar (inom bildligt)

Mindre vanlig betydelse av ordet collar inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Svenska

Synonymer till collar (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till collar (inom amerikansk engelska)

Ovanlig betydelse av ordet collar inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet collar

collar

collar
collared
collared
Verb

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till collar (inom generell)

Hur används ordet collar

  • "collar the dog"

Ordet collar har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom amerikansk engelska
generell
amerikansk engelska

Vad betyder collar inom generell, generell ?

seize by the neck or collar

furnish with a collar

Översättningar (inom generell)

Mindre vanlig betydelse av ordet collar inom amerikansk engelska

take into custody, as of suspected criminals, by the police

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Svenska

Synonymer till collar (inom amerikansk engelska)

Möjliga synonymer till collar (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet collar