colossus

colossuses
Substantiv

Översättningar

Synonymer till colossus

Ordet colossus har 3 betydelser

  • Inom zoologi
  • Inom bildligt
  • Inom astronomi
zoologi
bildligt
astronomi

Ordet colossus inom zoologi

Översättningar (inom zoologi)

Synonymer till colossus (inom zoologi)

Möjliga synonymer till colossus (inom zoologi)

Ordet colossus inom bildligt

Synonymer till colossus (inom bildligt)

Möjliga synonymer till colossus (inom bildligt)

Ordet colossus inom astronomi

a person of exceptional importance and reputation

Synonymer till colossus (inom astronomi)

Möjliga synonymer till colossus (inom astronomi)

Diskussion om ordet colossus