commercial

Adjektiv

Hur används ordet commercial

  • "commercial trucker"
  • "commercial TV"
  • "commercial diamonds"
  • "a commercial attache"
  • "commercial paper"
  • "commercial law"
  • "commercial grade of beef"
  • "commercial oxalic acid"

Ordet commercial har 2 betydelser

  • Inom handel
  • Inom allmänt
handel
allmänt

Vad betyder commercial inom handel ?

connected with or engaged in or sponsored by or used in commerce or commercial enterprises of or relating to commercialism

Översättningar (inom handel)

Möjliga synonymer till commercial (inom handel)

Ordet commercial inom allmänt

of the kind or quality used in commerce; average or inferior

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till commercial (inom allmänt)

Diskussion om ordet commercial

commercial

commercials
Substantiv

Översättningar (inom allmänt)

Svenska

Synonymer till commercial (inom allmänt)

Vad betyder commercial inom tandvård ?

a commercially sponsored ad on radio or television

Möjliga synonymer till commercial

Diskussion om ordet commercial