commonplace

commonplaces
Substantiv

Översättningar

Synonymer till commonplace

Möjliga synonymer till commonplace

Diskussion om ordet commonplace

commonplace

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet commonplace

  • "commonplace prose"
  • "his remarks were trite and commonplace"
  • "air travel has now become commonplace"
  • "commonplace everyday activities"

Ordet commonplace har 3 betydelser

  • Inom religion
  • Inom generell
  • Inom ålderdomlig
religion
generell
ålderdomlig

Ordet commonplace inom religion

Översättningar (inom religion)

Synonymer till commonplace (inom religion)

Möjliga synonymer till commonplace (inom religion)

Ordet commonplace inom generell

not challenging; dull and lacking excitement

Översättningar (inom generell)

Synonymer till commonplace (inom generell)

Uttryck till commonplace (inom generell)

Möjliga synonymer till commonplace (inom generell)

Möjliga synonymer till commonplace (inom generell)

Ordet commonplace inom ålderdomlig

completely ordinary and unremarkable

Översättningar (inom ålderdomlig)

Möjliga synonymer till commonplace (inom ålderdomlig)

Diskussion om ordet commonplace