compass

compasses
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till compass

Hur används ordet compass

 • "within the compass of this article"
 • "within the compass of education"

Ordet compass har 4 betydelser

 • Inom musik
 • Inom generell
 • Inom radio
 • Inom matematik
musik
generell
radio
matematik

Ordet compass inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till compass (inom musik)

Möjliga synonymer till compass (inom musik)

Ordet compass inom generell

an indicator points to the north

used for drawing circles

Översättningar (inom generell)

Svenska

Ordet compass inom radio

Översättningar (inom radio)

Synonymer till compass (inom radio)

Möjliga synonymer till compass (inom radio)

Ordet compass inom matematik

the limit of capability

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till compass (inom matematik)

Möjliga synonymer till compass (inom matematik)

Diskussion om ordet compass

compass

compass
compassed
compassed
Verb

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till compass (inom matematik)

Hur används ordet compass

 • "This writer attempts more than his talents can compass"

Ordet compass har 6 betydelser

 • Inom militärväsen
 • Inom religion
 • Inom generell
 • Inom vardagligt
 • Inom polisväsende
 • Inom historia
militärväsen
religion
generell
vardagligt
polisväsende
historia

Ordet compass inom militärväsen

Översättningar (inom militärväsen)

Möjliga synonymer till compass (inom militärväsen)

Ordet compass inom religion

bring about; accomplish

Översättningar (inom religion)

Ordet compass inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till compass (inom generell)

Möjliga synonymer till compass (inom generell)

Ordet compass inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till compass (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till compass (inom vardagligt)

Ordet compass inom polisväsende

Översättningar (inom polisväsende)

Möjliga synonymer till compass (inom polisväsende)

Ordet compass inom historia

Översättningar (inom historia)

Svenska

Diskussion om ordet compass