concha

conchas
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet concha har 2 betydelser

  • Inom anatomi
  • Inom arkitektur
anatomi
arkitektur

Vad betyder concha inom anatomi ?

(anatomy) a structure that resembles a shell in shape

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Möjliga synonymer till concha (inom anatomi)

Ordet concha inom arkitektur

rumsavslutande utbyggnad på kyrka, vanligen halvrund och täckt av en halvkupol

Översättningar (inom arkitektur)

Svenska
  • absid  [ arkitektur ]

Möjliga synonymer till concha (inom arkitektur)

  • apse [ architechture ]

Diskussion om ordet concha