confectionery

confectioneries
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till confectionery

Ordet confectionery har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom generell
  • Inom amerikansk engelska
mat
generell
amerikansk engelska

Ordet confectionery inom mat

Översättningar (inom mat)

Svenska

Möjliga synonymer till confectionery (inom mat)

Ordet confectionery inom generell

Synonymer till confectionery (inom generell)

Möjliga synonymer till confectionery (inom generell)

Ordet confectionery inom amerikansk engelska

a confectioner's shop

Synonymer till confectionery (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet confectionery