confederation

confederations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till confederation

Ordet confederation har 4 betydelser

  • Inom organisation
  • Inom generell
  • Inom politik
  • Inom teknik
organisation
generell
politik
teknik

Ordet confederation inom organisation

Översättningar (inom organisation)

Svenska

Möjliga synonymer till confederation (inom organisation)

Ordet confederation inom generell

Ordet confederation inom politik

a union of political organizations

Synonymer till confederation (inom politik)

Ordet confederation inom teknik

the act of forming an alliance or confederation

Synonymer till confederation (inom teknik)

Möjliga synonymer till confederation (inom teknik)

Diskussion om ordet confederation