conformity

conformities
Substantiv

Synonymer till conformity

Ordet conformity har 4 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom film
  • Inom generell
  • Inom data
juridik
film
generell
data

Vanligast betydelse av ordet conformity inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till conformity (inom juridik)

Vanlig betydelse av ordet conformity inom film

acting according to certain accepted standards

Översättningar (inom film)

Synonymer till conformity (inom film)

Möjliga synonymer till conformity (inom film)

Ordet conformity inom generell

orthodoxy in thoughts and belief

Översättningar (inom generell)

Synonymer till conformity (inom generell)

Ordet conformity inom data

correspondence in form or appearance

Översättningar (inom data)

Synonymer till conformity (inom data)

Diskussion om ordet conformity